Τετάρτη, 24 Αυγούστου 2016

Ἐμεῖς, τὰ ἐγγόνια τῶν παππούδων μας…

Ξυπνᾶτε ῥεεεεεέ…
Εἴμαστε ἐμεῖς, ποὺ οἱ παπποῦδες μας ἔφθασδαν ἔως 46 χιλιόμετρα  ἀπὸ τὴν Ἄγκυρα, τὴν κωμόπολη τοῦ Πολατλί…
Ἐμεῖς, τὰ ἐγγόνια τῶν παππούδων μας...
Κι ἐὰν δὲν εἴχαμε σωματάρχη τὸν μ@λάκα πενθερὸ τῆς βασιλίσσης Ἐλισσάβετ τῆς Ἀγγλίας, ἴσως καὶ νὰ εἴχαπε πιη καφὲ καὶ στὴν ἴδια τὴν Ἄγκυρα!!!
Ἐμεῖς λοιπόν, οἱ ἐγγονοὶ αὐτῶν ποὺ διέσχισαν τὴν ἀσιατικὴ στέππα, μὲ μία φλούδα ἀγγουριοῦ στὸ μέτωπο γιὰ δροσιὰ καὶ λίγο βραστὸ καλαμπόκι γιὰ συσσίτιο, σήμερα καθόμαστε καὶ βλέπουμε τὴν Πατρίδα μας νὰ καταλαμβάνεται ἀπὸ μίαν στρατιὰ μουσουλμάνων ἐποίκων, ποὺ ἐντέχνως μᾶς λὲν ὅτι «δὲν θέλουν νὰ μείνουν στὴν Ἑλλάδα», ἐνᾦ ἐμεῖς τοὺς φτιάχνουμε τζαμιὰ καὶ καταλύμματα!!!
Ξυπνᾶτε ῥεεεεεέ!!!
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου