Τετάρτη, 2 Αυγούστου 2017

Σακελαρίου (ΣτΕ)... οι Δικαστές δεν δέχονται οδηγίες... Μόνον από τις Τράπεζες!


Γιώργος Ανυφαντής

Δύο χρόνια με αναστολή ο Γεωργίου που παρουσίασε ψεύτικα στοιχεία και ήταν μία από τις βασικές αιτίες να φτάσει η χώρα εδώ που έφτασε.
ΤΙ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΕΣ ::
Ζιτο υ αναιξαρτιτυ αδαισμαιφτυ αιλινικει δυκεοσοινει

sibilla

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου