Παρασκευή, 2 Σεπτεμβρίου 2016

Διαχειριζόμενοι τοὺς δικούς μας κόπους…

Διαχειριζόμενοι τοὺς δικούς μας κόπους...Ἀφοῦ οἱ τράπεζες προνόησαν νὰ σοῦ πάρουν καὶ τὸ τελευταῖο χαρτονόμισμα ποὺυ εἶχες κάτω ἀπὸ τὸ στρῶμα…
Καὶ ἀφοῦ σοῦ ἔθεσαν καὶ «Capital Controls» (δὲν ἐτόλμησαν βέβαια νὰ σοῦ τὸ ποὺν στὰ ἑλληνικά, διότι θὰ κτυποῦσε πολὺ βάναυσα καὶ δὲν θὰ ἦταν τόσο εὔπεπτο ἢ σίκ), ἀπὸ ἐκείνην τὴν στιγμὴ καὶ μετά, ἂν κάποιος σοῦ κλέψῃ τὸ πορτοφόλι, τὸ ὁποῖο φυσικὰ μὲ τὰ μερικὰ ψωροευρῶ ποὺ σοῦ ἐπιτρέπουν νὰ τοὺς πάρῃς ἀπὸ τὰ χρήματά σου, μᾶλλον μόνον κάρτες καὶ ταὐτότητα θὰ περιέχη τὸ πορτοφόλι σου…
…ἄντε καὶ κάποιαν φωτογραφία τῶν παιδιῶν ἀπὸ τότε ποὺ εἶχες λεφτὰ για μελάνια γιὰ τὸν ἐκτυπωτή,…
…μένοντας ἁπλὰ «πανὶ μὲ πανί», ἄφραγκος στοὺς πέντε δρόμους καὶ μετὰ ζητιανεύεις ἀπὸ τὸν διευθυντὴ τῆς γαμοτραπέζης, ποὺ σοῦ καταχράζεται τὰ χρήματα, νὰ σοῦ δόσῃ κάτι τις ἀπὸ τὰ λεφτά σου, γιὰ νὰ τὴν βγάλῃς μέχρι νὰ ἐκδοθῇ νέα ταὐτότης καὶ ἐν συηνεχείᾳ κάρτες…
…αὐτὲς οἱ γαμοκάρτες τῆς ἀποϋλοποιήσεως τοῦ χρήματος καὶ τῆς καταστολῆς τοῦ τελευταίου προπυργίου προσωπικῆς ἐλευθερίας.
Τὶ ὡραία ποὺ τὰ ἔκαναν!!!
Πατημένα σκατά, σὰν τὰ μοῦτρα τους!!
Εἴδατε πόσο γελοιωδῶς ἐξηρτημένοι εἴμαστε ἀπό αὐτά τά σκατολαμόγια, πού κατέλυσαν καί τά βασικότερα ἀθρώπινα δικαώματα;
Ποῦ ἀκούστηκε τό νά δουλεύουμε καί τά χρήματα τῶν κόπων μας νά τά εἰσπράττῃ καὶ νά τά διαχειρίζεται τραπεζίτης;
Σέ ποιά χάρτα ἀνθρωπίνων δικαιωμάτων εἶναι αὐτό γραμμένο;
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου