Κυριακή, 21 Αυγούστου 2016

Ἐκτρωματικὴ κοινωνία


Μὲ ἀφορμὴ τὴν ὑπόθεση τῆς Αἰγίνης, διαπιστώνουμε καὶ πάλι τὸ πόσο πρωτόγονη, μεροληπτικὴ καὶ ταξικὴ εἶναι ἡ ἑλληνικὴ κοινωνία.
Ἐκτρωματικὴ κοινωνία
  • Πὼς αὐτοὶ ποὺ ἔχουν τὰ «μέσα» καὶ τὶς γνωριμίες ὑπερισχύουν καὶ κερδίζουν πάντα.
  • Πῶς ἡ ἐπιθετικότητα καὶ ἔλλειψη σεβασμοὺ τοῦ πολίτου εἶναι ἀκόμα ὁ κανόνας.
  • Πὼς τὸ πολιτικὸ σύστημα παραμένει σκοτεινὸ καὶ ἐλέγχει τὰ πάντα ἀκόμα καὶ μὲ κυβέρνηση ἀριστερᾶς.
  • Πὼς ἡ ἀταξία  καὶ ἡ στήριξις αὐτῆς ἀπὸ τὸ «σύστημα» συνεχίζεται καὶ σπρώχνει σὲ ἀργὸ θάνατο τὴν ὅποια ἑλληνικὴ κοινωνία πολιτῶν.
Εὐτυχῶς καὶ τὸ ἥδη τελειωμένο πολιτικὸ σύστημα.
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου