Κυριακή, 14 Αυγούστου 2016

Κοινή ανακοίνωση των Διεθνών Οργανισμών Συνεταιρισμών σχετικά με την ελληνική πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Κοινή ανακοίνωση των Διεθνών Οργανισμών Συνεταιρισμών σχετικά με την ελληνική πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Κοινή ανακοίνωση των CICOPA και CECOP 5 σχετικά με την πρόταση νόμου για την Κοινωνική Οικονομία

Η CECOP και η CICOPA (www.cicopa.coop), ο Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών, έστειλαν  κοινή επιστολή προς την ελληνίδα Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, Ράνια Αντωνοπούλου, μετά από διαβούλευση με ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στην κοινωνική συνεταιριστική νομοθεσία .

Η κοινή ανακοίνωση των CICOPA και CECOP 5 αναφέρει τα εξείς:


"Η πρώτη ελληνική νομοθεσία που καλύπτει τους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και τους συνεταιρισμών εργαζομένων, που θα συζητηθεί σύντομα στο εθνικό κοινοβούλιο.Η ελληνική κυβέρνηση έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο νόμου για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την ανάπτυξη των φορέων της, το οποίο σύντομα θα συζητηθεί από το ελληνικό κοινοβούλιο.

Ενώ μέρος του νόμου είναι για την ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία (η οποία περιλαμβάνει όλους τους συνεταιριστικούς τους τομείς, τα ταμεία αλληλασφάλισης, τις ενώσεις και τα ιδρύματα), οι περισσότερες διατάξεις στην πραγματικότητα έχουν ως στόχο τον καθορισμό και τη ρύθμιση των κοινωνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών εργαζομένων. Θα γίνει ο πρώτος νόμος που θα αναφέρεται τόσο στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς όσο και στους συνεταιρισμούς εργαζομένων στη χώρα.

Δύο προηγούμενοι νόμοι περί κοινωνικών συνεταιρισμών ήδη υπάρχουν και είναι και οι δύο σε ισχύ, ένας από το 1999 που ρυθμίζει αποκλειστικά κοινωνικούς συνεταιρισμούς που αναφέρονται στην ένταξη των ψυχικά ασθενών και είναι πολύ περιοριστικός για να είναι πραγματικά αποτελεσματικός, και ένας από το 2011 ο οποίος είναι ευρύτερος, αλλά παρουσιάζει μια σειρά από προβλήματα, τα οποία επιχειρεί το παρόν σχέδιο νόμου να επιλύσει.

Το νέο σχέδιο νόμου έχει σίγουρα ισχυρά σημεία σε σχέση με το νόμο του 2011, αλλά εξακολουθεί να παρουσιάζει μια σειρά από αδύνατα σημεία τα οποία αποτελούν αντικείμενα προβληματισμού και πρέπει να βελτιωθούν.

Για το σκοπό αυτό, η CECOP και η CICOPA (www.cicopa.coop), ο Διεθνής Οργανισμός Βιομηχανικών Συνεταιρισμών και Συνεταιρισμών Υπηρεσιών,  ΈστείλΑΝ κοινή επιστολή προς την ελληνίδα Αναπληρώτρια Υπουργό Εργασίας, κα Ράνια Αντωνοπούλου, μετά από διαβούλευση με ένα δίκτυο διεθνών εμπειρογνωμόνων στους συνεταιρισμούς εργαζομένων και στην κοινωνική συνεταιριστική νομοθεσία.

Στην επιστολή, οι δύο οργανισμοί έχουν κάνει μια σειρά από προτάσεις για τροποποίηση, μεταξύ των οποίων:

Διαχωρισμό του μέρους του νόμου που αναφέρεται στην ευρύτερη κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία από το μέρος που επικεντρώνεται στους κοινωνικούς συνεταιρισμούς και στους συνεταιρισμούς εργαζομένων, ενδεχομένως με την ψήφιση ξεχωριστών νομοθετημάτων.
Ένταξη στην Ελληνική νομοθεσία (σε αυτό το σχέδιο νόμου ή σε άλλο νόμο) του ορισμού του συνεταιρισμού, των αξιών και των αρχών που κατοχυρώνονται στη Δήλωση για την Συνεταιριστική Ταυτότητα και έχουν εισαχθεί πλήρως στην Σύσταση n ° 193 (2002) (http://www.diktio-kapa.dos.gr/keimena/Sistasi193.pdf ), του Διεθνούς Οργανισμού Εργασίας για την  Προώθηση των Συνεταιρισμών, την οποία η ελληνική κυβέρνηση (όπως και οι κυβερνήσεις όλων των παρόντων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης) έχουν εγκρίνει επίσημα.
Ανάδειξη του ορισμού και των βασικών χαρακτηριστικών των κοινωνικών συνεταιρισμών, όπως διατυπώνονται αντίστοιχα στο CICOPA 2011, Παγκόσμια Πρότυπα των Κοινωνικών Συνεταιρισμών (http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/world_standards_of_social_cooperatives_gr-2.pdf )και στο CICOPA Παγκόσμια Διακήρυξη του 2003 για τους συνεταιρισμούς εργαζομένων (http://www.cicopa.coop/IMG/pdf/world_declaration_on_worker_coops_gr.pdf ).
Καθορισμό διατάξεων φορολογικής φύσεως, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων και την αλλαγή  ιδιοκτησίας σε εξαγορές των εργαζομένων.
Παροχή της δυνατότητας οι κοινωνικοί συνεταιρισμοί να είναι πολλών ενδιαφερομένων, μερών, δηλαδή με διαφορετικές κατηγορίες μελών.
Διαφοροποίηση με μεγαλύτερη σαφήνεια, των αντιπροσωπευτικών ενώσεων στις δευτεροβάθμιες δομές των κοινωνικών συνεταιρισμών και των συνεταιρισμών εργαζομένων, από τις επιχειρηματικές κοινοπραξίες.
Θέσπιση μηχανισμών ελέγχου, που να καλύπτουν την ορθή εφαρμογή του συνεταιριστικού τρόπου λειτουργίας, ο οποίος (έλεγχος) να ασκείται από τις αντιπροσωπευτικές ενώσεις μέσω των δικών τους ελεγκτών στην περίπτωση των ενταγμένων σ’ αυτές συνεταιρισμών, και από το Κράτος στην περίπτωση των μη ενταγμένων σ’ αυτές, με τον ίδιο τρόπο που ήδη ισχύει σε αρκετές χώρες της ΕΕ."

 enallaktikos

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου