Τετάρτη, 31 Ιουλίου 2019

Γιὰ νὰ σωθοῦν τὰ παιδιά χρειαζόμεθα ὅλοι…

Γιατί εἶναι πρῶτος στόχος; Μά, διότι, πολὺ ἁπλᾶ, εἶναι αὐτὰ ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ δομήσουν τὶς αὐριανὲς κοινωνίες. Ἐὰν τὰ παιδιά μας ἀντιστέκονται σὲ κάθε παρανοϊκὸ σχεδιασμό, θὰ δημιουργοῦν προβλήματα στὰ σαπρόφυτα.
Ἐὰν ὅμως εἶναι ὑπάκουα καὶ καλοβολεμένα μαζανθρωπίδια ὅλα θὰ εἶναι ἁπλούστερα.
Κι ἔτσι τελικῶς, ἀκριβῶς ἐπεὶ δὴ ἐμεῖς θὰ φύγουμε ἐν καιρῷ καὶ θὰ μείνουν πίσω τὰ παιδιά μας, κυριότερος στόχος τῶν σαπροφύτων εἶναι αὐτά.
Τὸ ἐκπαιδευτικὸ σύστημα ἄλλως τέ, ποὺ κατὰ κύριον λόγο «διατρηρεῖ» ὡς ὑπάκουα δουλανθρωπίδια ὅλα τὰ ὄντα τοῦ πλανήτου μας, ἐλέγχεται ἐδῶ καὶ  δεκαετίες (καὶ στὴν χώρα μας) ἀπὸ τὰ δίκτυα τοῦ Ῥοκφέλερ.

Ῥοκφέλερ καὶ κοινωνικὸς ἔλεγχος μέσῳ τῆς παιδείας

Κι ἔτσι ἤδη ἐμεῖς, μὰ κυρίως τώρα πιὰ τὰ παιδιά μας, ἐκπαιδεύονται στὸν δημοκρατικὸ σοσιαλισμὸ τῶν τοκογλύφων, ἀπὸ τὴν πρώτη ἡμέρα ποὺ πατοῦν τὸ πόδι τους στὰ δημόσια ἐκπαιδευτικὰ ἱδρύματα. (Καὶ στὰ ἰδιωτικὰ τὸ ἴδιο συμβαίνει, ἐφ΄ ὅσον, οὔτως ἢ ἄλλως, τὸ ὑπουργεῖον ἀ-παιδείας καθορίζει τὴν διδακτικὴ ὕλη!!!)
Καί, φυσικά, ἐπάνω καὶ πρῶτα ἀπὸ ὅλα, ὅλοι οἱ «μεγάλοι διδάσκαλοι» τῶν (μποῦ χὰ χὰ χά…!!!) πανεπιστημιακῶν μας ἱδρυμάτων, ποὺ θέτουν τὶς κατευθυντήριες γραμμὲς γιὰ τὸ εἶδος τῆς ἀ-παιδείας, ἐὰν δὲν εἶναι …«συμβατοὶ» μὲ τὸ σχέδιο τῶν τοκογλύφων, ἀπομακρύνονται, ἐν ἀντιθέσει μὲ τοὺς σαβουρο-τυχαρπάστους, ποὺ προβάλλονται ὡς …φωστῆρες.
Ἐκ παραλλήλου ῥαδιόφωνα, τηλεοράσεις, ἐφημερίδες καὶ λοιπὰ Μέσα Μαζικῆς Εξαπατήσεως δίδουν τὸ γενικὸ πρόσταγμα γιὰ τὸ «ποιὲς ἰδέες» θὰ προωθῶνται. Πρὸς τοῦτον ὅλα τὰ παπαγαλάκια ἐπαναλαμβάνουν μόνον ὅσα τοὺς ὁρίζονται ἀπὸ τὸν «μπαμπά τους», διότι διαφορετικὰ θὰ φιμωθοῦν. Πρὸς τοῦτον ὅταν κάποιος ἀκούῃ ῥαδιόφωνο ἢ βλέπῃ τηλεοπτικὲς ἐκπομπὲς ἢ διαβάζῃ ἐφημερίδες καταλήγει μὲ παρεμφερεῖς ἀπόψεις, σὲ καθαρὰ ἐπίπεδον (σοσιαλιστικῆς) βάσεως, μὲ τοὺς (τάχα μου-τάχα μου) «ἰδεολογικοὺς ἀντιπάλους» του. Κι ἔτσι διαπιστώνουμε τὸ ὀξύμωρον φαινόμενον νὰ ἀποτελοῦν τὴν συμμορία τῶν 300 μόνον μΠατΣοΚογεννήματα, ἀλλὰ ἐμεῖς νὰ εὐαρεστούμεθα στὸ ὅτι ψηφίσαμε, λέει, γιὰ νὰ …ἐκλέξουμε!!!
Καί, φυσικά, μέσα σὲ ὅλα αὐτά, ὡς …κερασάκι, ἔρχονται οἱ ἀτάλαντοι νὰ ὁρίσουν νέα πλαίσια γιὰ τὸ τί εἶναι Τέχνη. Κινηματογράφος, τηλεόρασις, θέατρο, ἀλλὰ καὶ κάθε εἰκαστικὴ προσπάθεια ἑστιάζει στὸ …παράλογον καὶ στὸ παρὰ Φύσιν. Ἡ δὲ ποίησις αὐτογελοιοποιεῖται τόσο, ποὺ πλέον ἔχουμε ἀπολύτως ἀπωλέση τὸ ἀναγκαῖο κριτήριον γιὰ νὰ τὴν κατανοήσουμε. Τὰ βιβλία στὴν χώρα μας (κι ὄχι μόνον φυσικά), τελικῶς ἐὰν δὲν ὑπηρετοῦν πιστὰ τὴν βλακεία καὶ τὴν σαχλαμάρα καὶ τὸ τίποτα δὲν προβάλλονται καὶ  ἐξαφανίζονται.
Ποίοι εἶναι φυσικά οἱ πλέον εὐάλωτοι ἀποδέκτες ὅλων τῶν παραπάνω; Τὰ παιδιά. Μόνον τὰ παιδιά.
Αὐτὰ εἶναι ὁ στόχος.
Ἐκτὸς λοιπὸν ἀπὸ τὰ τόσα καὶ τόσα, ποὺ καθημερινῶς διαπιστώνουμε, καλὸ εἶναι νὰ συνειδητοποιήσουμε πὼς ἐὰν θέλουμε νὰ σώσουμε κάτι σημαντικὸ καὶ χρήσιμο ἀπὸ τὸν κόσμο μας, εἶναι ἐπὶ  τέλους ἡ στιγμὴ νὰ ξεκινήσουμε ἀπὸ τὸ νὰ σώσουμε τὰ παιδιά. Κι ὅταν λέω «παιδιά μας» δὲν ἀναφέρομαι μόνον στὰ δικά μας, φυσικά, τέκνα, ἀλλὰ σὲ ὅλα τὰ παιδιὰ τοῦ κόσμου μας. Διότι ὅλα αὐτὰ θὰ κρατήσουν αὔριο στὶς πλάτες τους αὐτὸν τὸν κόσμο. Ἐὰν οἱ πλάτες τους ἔχουν γίνῃ …λάσπη, τότε κι αὐτά, ὅπως κι ὁ κόσμος μας, θὰ ἰσοπεδωθοῦν πλήρως.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου