Σάββατο, 12 Μαΐου 2018

Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία

Η Κοινωνικά Υποστηριζόμενη Γεωργία (CSA) είναι μια άμεση σχέση μεταξύ καταναλωτών και γεωργών που μπορούν να συμβάλουν σε ένα καλύτερο σύστημα τροφίμων. Η σχέση αυτή επιτρέπει στους καταναλωτές να αποκτήσουν τοπικά, υγιή και  βιολογικά τρόφιμα που παράγονται 
με φροντίδα και χαρά και βοηθά τους αγρότες να διατηρηθούν και να φροντίσουν το τοπίο, να διατηρήσουν την ποιότητα των προϊόντων και των διαδικασιών τους και να τους επιτρέψουν να διατηρήσουν ένα αξιοπρεπές επίπεδο διαβίωσης. 


Απέναντι Όχθη

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου