Δευτέρα, 21 Νοεμβρίου 2016

Χρέους (ἑλληνικές) αὐταπάτες…

Χρέους (ἑλληνικές) αὐταπάτες...
«Δὲν ὑπάρχει ἀνάπτυξις χωρὶς μείωση χρέους», ἦταν τὸ μήνυμα στηρίξεως Ὀμπάμα κατὰ τὴν πρόσφατο ἐπίσκεψή του.
Ἕνα μήνυμα ποὺ δὲν φαίνεται νὰ συμμερίζονται ὅμως οἱ Γερμανοί. «Σόιμπλε: Οἱ Ἕλληνες ζοῦν ἐπάνω ἀπὸ τὶς δυνατότητές τους»… καί, «δὲν ἐφαρμόζουν τὶς μεταῤῥυθμίθσεις ποὺ ἔχουν ὑποσχεθεῖ»
«Αὐτὸ δὲ τὸ ἐπίπεδον ζωῆς δὲν θὰ μποροῦσε νὰ τὸ ἐξασφαλίσῃ ἡ Ἑλλὰς μὲ τὶς δικές της δυνάμεις, στὸ ὀρατό μας μέλλον».
«Ἐξ ἄλλου», συνέχισε, «Ἡ Ἑλλὰς δὲν θὰ ἔχηι κάποιο πρόβλημα μὲ τὴν ἐξυπηρέτηση τοῦ χρέους της, τὰ ἐπόμενα δέκα χρόνια», ἐδήλωσε ὁ Γερμανὸς ὑπουργὸς Οἰκονομικῶν, στὸ 26ο Εὐρωπαϊκὸ Τραπεζικὸ Συνέδριο τῆς Φρανκφούρτης. Καὶ κάπως ἔτσι ἀπεδείχθησαν φροῦδες οἱ προσδοκίες ποὺ καλλιέργησαν ἀπὸ τὸ Μέγαρο Μαξίμου.
Κι ἀκριβῶς αὐτὲς τὶς δηλώσεις βέβαια ἦλθε νὰ ἐπιβεβαιώσῃ ἀμέσως ἡ δήλωσις Τσακαλώτου: «Καταστροφὴ γιὰ τὴν Ἑλλάδα ἡ μὴ μείωσις τοῦ χρέους τώρα».
Δήλωσις ποὺ δείχνει τὸ ἀδιέξοδο καὶ τὸν πανικὸ τῆς κυβερνήσεως.
Οἱ Γερμανοὶ καὶ οἱ Εὐρωπαῖοι παρατηροῦν καθυστέρηση στὴν ὑλοποίηση τῶν ὑποσχεθεισῶν μεταῤῥυθμίσεως τοῦ προγράμματος καὶ δὲν ἐμπιστεύονται αὐτὴν τὴν κυβέρνηση.
Οἱ «κακὲς γλῶσσες», ἰσχυρίζονται μάλιστα πὼς ἀκόμη κι ἐὰν οἱ Εὐρωπαῖοι ἑταῖροι ἀπεφάσιζαν νὰ διαγράψουν τὸ μισὸ χρέος, βγαίνοντας ἡ Ἑλλὰς στὶς «ἀγορές», τὰ ἐπιτόκια, μὲ τὰ ὁποῖα θὰ μποροῦσε νὰ δανεισθῇ, θὰ ἦσαν τόσο ὑψηλά, ὡστὲ συντόμως ἡ χώρα θὰ εὑρίσκετο πάλι σὲ πολὺ δύσκολη θέση.
Γιατί, ἡ ἀλήθεια εἶναι πὼς εἴμαστε σὲ ὅλα …πᾶτος!
Τόσο ποὺ ὅλη αὐτὴ ἡ συζήτησις περὶ «ῥυθμίσεως χρέους» καὶ «μεταῤῥυθμίσεων» ἔχει ἀρχίσει νὰ «βρωμᾷ» πολύ.
«Μεταῤῥυθμίσεις» πραγματικὲς ὅλοι ξέρουμε πὼς δὲν γίνονται.
Οἱ ἀριθμοὶ δείχνουν ὅτι τὸ μόνον ποὺ τοὺς ἐνδιαφέρει εἶναι ἡ κομματικοποίησις τοῦ κράτους καὶ τὸ βόλεμα τῶν ἐκλεκτῶν τους, μὲ ἀλόγιστη κατασπατάλιση δημοσίου χρήματος.
Μὲ βάση τὰ στοιχεῖα τῆς ΕΛΣΤΑΤ, μέσα σὲ ἕναν χρόνο, ἡ κυβέρνησις προχώρησε σὲ 27.700 προσλήψεις, ποὺ κοστίζουν στὸ Δημόσιο 450 ἑκατομμύρια ἐτησίως!
Τὶ σημαίνουν ὅλα αὐτά;
Πὼς ὄχι μόνον μείωσις χρέους δὲν πρόκειται νὰ μᾶς κάνουν, ἀλλὰ συντόμως σκοπεύουν νὰ μᾶς «σουτάρου» ἀπὸ τὴν «Ἡνωμένη Εὐρώπη», ἀν τὶ νὰ μᾶς ταΐζουν.
Κι ἔτσι, τὸ παραμῦθι μὲ τοὺς «κακοὺς ξένους» καὶ τὸ «καλό» τσοῦρμο τῶν ἐντοπίων ἀπατεώνων θὰ ἐξακολουθῆ.
Ὅπως καὶ ἡ διακυβέρνησις (νομίζουν) ἀπὸ τὸ ἴδιο πολιτικὸ σύστημα.
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου