Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Εἶμαι Ἕλλην ἀπὸ τὴν Καλαβρία

Εἶμαι Ἕλλην ἀπὸ τὴν ΚαλαβρίαΠέστε μου ποιὸς εἶμαι, πέστε μου ποιὸς ἤμουν,
γιατὶ ἑγὼ δὲν ξέρω!
Γυρεύω τὶς ῥίζες τῶν γονιῶν, τῶν δικῶν μου
καί ποῦ εἶναι ἄραγε;
Τραγουδῶ, τραγουδῶ μὲ τὴν καρδιὰ στὴν
γῆ ποὺ γεννήθηκα.
Τὴν ἐσπέρα σὰν κοιμοῦμαι βλέπω στὸν ὕπνο μου
τὴν χώρα μου ἐκεῖ μακρυά.
Εἶμαι Ἕλλην τῆς Καλαβρίας καὶ θὰ τὸ πῶ
στοὺς ἀνθρώπους ποὺ μὲ ἀκοῦν.
Εἶμαι Ἕλλην τῆς Καλαβρίας καὶ
θέλω νὰ τραγουδήσω σ’ αὐτὴν τὴν ὡραία γλῶσσα.
Imme Greco andin Calavria
Petemu pios imme, pètemu pios
immo, ti ego den to zzèro!
Yirègguo te rize ton gonèo, dikommu
ce pu ène mai?
Traguadào, tragudào me tircardia sto
chuma pu ego eyennitnina.
Ti spèra san ciumàme vlèpo st’ onero
to chùmamu eci liarga
Imme Greco an din Calavria na tos ipo
tus àthropn me cùsi.
Imme Greco an din Calavria ce
thèlo na tragudio tùndi glossa màgni.
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου