Τετάρτη, 21 Σεπτεμβρίου 2016

Λόγοι ἀποτυχίας τῆς πολυπολιτισμικότητος

Λόγοι ἀποτυχίας τῆς πολυπολιτισμικότητος
Τώρα ποὺ ἡ Ἑλλὰς  «πιέζεται» νὰ γίνῃ  «πολυκοσμική», δεχομένη ἀλλεπάλληλα κύματα χιλιάδων μεταναστῶν καὶ ἰδίως μουσουλμάνων, καλὸ εἶναι νὰ γνωρίζουμε τοὺς λόγους τῆς ἀποτυχίας τοῦ πολυπολιτισμοῦ στὴν Εὐρώπη καὶ τὶς Η.Π.Α..
Νέες, σοβαρὲς μελέτες, στὴν Ἀμερική, κατέληξαν στὸ συμπέρασμα πώς: «Ὅσο μεγαλύτερος εἶναι ὁ βαθμὸς τῆς πολυπολιτισμικότητος στὶς κοινότητες, τόσο ἐντονοτέρα εἶναι ἡ ἔλλειψις κοινωνικῆς συνοχῆς καὶ παρατηρῶνται τὰ ἐξῆς φαινόμενα:

 • Χαμηλότερη εμπιστοσύνη στην τοπική κυβέρνηση, τους εθνικούς ηγέτες και τα μαζικά μέσα ενημερώσεως
 • Χαμηλότερη πολιτική αποτελεσματικότητα –δηλαδή, εμπιστοσύνη στην ίδια του την επιρροή
 • Θεαματική κάμψη του ποσοστού αυτών που ασχολούνται με την πολιτική –περισσότερη ιδιώτευση, δηλαδή
 • Λιγότερη προσδοκία ότι οι άλλοι θα συνεργασθούν για να επιλύσουν διλήμματα συλλογικής δράσεως
 • Λιγότερη προθυμία για εργασία σε ένα πρόγραμμα που αφορά στην κοινότητα 
 • Λιγότερη προθυμία για φιλανθρωπική προσφορά ή εθελοντισμό 
 • Λιγότερους στενούς και εμπίστους φίλους 
 • Λιγότερη ευτυχία και αντίληψη για υποβαθμισμένο επίπεδο ζωής. 
 • Περισσότερη ώρα για τηλεόραση και πεποίθηση ότι «η τηλεόραση είναι η πιο σημαντική μορφή διασκεδάσεώς μου»
 • Εγκατάλειψη κάθε μορφής συλλογικής δραστηριότητας, πολιτιστικής, θρησκευτικής, στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησεως κ.λπ.
 • Η κοινωνία των πολιτών γίνεται, εξ αιτίας του πολυπολιτισμού, της μετανάστευσης και των σχετικών παραγόντων, όλο και πιο ατροφική. Οι άνθρωποι ωθούνται στον ατομικισμό και την ιδιώτευση.
(Ἀπὸ ἄρθρον τοῦ Λεωνίδα Ἀποσκίτη)
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ:
Ἡ κοινωνικὴ ἀλληλεγγύη ἦταν καὶ εἶναι μεγαλυτέρα στὰ ὁμοιογενῆ, ἀπὸ ἐθνικὴ ἄποψη, ἔθνη καὶ κράτη.
filonoi

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου