Τετάρτη, 4 Μαΐου 2016

Ο εθνάρχης των Αλβανών εξυμνεί την Ελλάδα!

http://3.bp.blogspot.com/-5blf-CuBBg0/VUMMlelSFDI/AAAAAAAAZLk/FOHr2zHdum0/s1600/221672-39b.jpg


Απόσπασμα από την διαθήκη του Αβδούλ Μπέη Σελίμη του Δελβίνου!

«Ποτέ Αλβανοί να μη πολεμήσετε κατά της Ελλάδος` αν θελήση ο Σουλτάνος, ας πολεμήση` αν έλθη στρατός ελληνικός εις τα μέρη μας, σεις να προσκυνήσετε και να μείνητε με τους Έλληνας. Αν σας δώση ο Σουλτάνος όπλα και πολεμοφόδια δια να πολεμήσετε κατά των Ελλήνων, να μη το δεχθήτε, διότι θα πάθητε ό,τι έπαθαν οι Βόσνιοι με την Αυστρίαν. Θα σκοτωθήτε, θα σκλαβωθούν τα γυναικόπαιδά σας, και θα δημευθή η περιουσία σας. Οι Έλληνες έχουν καλούς νόμους και να μείνητε με αυτούς. Ελπίζω δε να ζήσετε (…) Την ευχήν μου να έχητε όλοι να μη πολεμήσετε κατά των Ελλήνων» 
pelasgoskoritsas

thesecretrealtruth

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου